Artists2Artists - Elders4Youth - Opportunities2Shine

V4 CREATIVE YOUTH

This year’s festival again with international co-op among V4 countries, thanks to IVF

1. Zapojenie mladých umelcov do tvorby medzinárodného festivalu vo všetkých jeho relevantných fázach, po ktorých nasleduje produkcia multi-žánrových predstavení, prednostne vytvorených národnostne zmiešanými tímami.

2. Produkcia svetelných a interaktívnych predstavení s umeleckou hĺbkou so zameraním na časové, priestorové špecifiká a spoločenské otázky v regióne V4 so silným dôrazom na historické dedičstvo a spoločné hodnoty.

V prvom rade sa snažíme spolupracovať s formálnymi i neformálnymi platformami umelcov, ktorí sú stále vo fáze štúdia. Nie všetci členovia tímov sú mladší ako 32 rokov kvôli našej snahe nielen zabezpečiť nadnárodnú tímovú spoluprácu a zdieľanie vedomostí, ale aj výmenu generačných poznatkov. Keďže samotný festival je koncipovaný ako multi-žánrová udalosť, sme schopní spojiť umelcov z rôznych oblastí umenia.

Spoločné vystúpenia často odrážajú súčasný stav spoločnosti a spoločenské problémy v nepriamych konotáciách s priestorom pre individuálnu predstavivosť. Každý divák vníma predstavený vyrozprávaný multižánrový príbeh podľa svojej osobnosti. Každé dielo ponecháva otvorenosť pre čiastočne vlastnú interpretáciu, ale najmä, individuálnu sebareflexiu, ktorá napokon zvyšuje vplyv morálnych hodnôt. Dôraz kladieme na mládež z hľadiska mladých umelcov z regiónov V4 s cieľom pomôcť im získať potrebné skúsenosti pri propagácii vlastnej autorskej práce, zdôrazňujúc tímovú snahu v nadnárodnom prostredí, získavanie zručností, zdieľanie poznatkov, začlenenie a vytváranie sietí počas relatívne veľkej festivalovej produkcie a pripraviť ich na vstup do prostredia umeleckého trhu po skončení štúdia.

BigData_r06

PARTNERI

Vďaka! Obdržali sme podporu od Medzinárodného Vyšehradského fondu .