Multižánrový Festival svetla a tieňa 2023 sa uskutoční už tradične po 7-krát v meste Banská Bystrica v termíne, ktorý predstavíme v priebehu roka. Hlavná téma "Ksicht" uvedie súčasné vizuálne a svetelné umenie vo verejnom priestore centra mesta.


"Ksicht alebo fejs" je slangové označenie tváre človeka, ktorá je komunikačným nástrojom a najlepšie dokáže vyjadriť naše pocity. Práve tvár je naše zrkadlo. Všetci sme ľudia a tak sú naše tváre podobné, no nenájdeme dvoch ľudí s úplne totožnou tvárou. V sociálnych väzbách hrá mimika tváre veľmi dôležitú úlohu. Práve na jej základe vieme identifikovať, aký život vedie dotyčná osoba prípadne aké práve prežíva pocity. Rovnako sa však môžeme nechať oklamať, prípadne zle identifikovať emócie, najmä v súčasnosti, kedy nám situáciu komplikujú rôzne prekrytia tváre: ako rúška či respirátory. Pomocou tváre sa vieme dostať do srdca človeka, ale rovnako si vieme aj otvoriť smartfón. Naučme sa poznávať tvár do väčšej hĺbky, aby nedochádzalo k mylným záverom, skúsme pátrať čo sa skutočne za tvárou skrýva, či je to len maska, alebo nám odhaľuje najhlbšie zákutia duše človeka.

Festival prináša mladé umenie, inšpiruje, vzdeláva a zabáva širokú verejnosť. Prepája svetlom a umením nielen „svetelných fanúšikov“ z radov verejnosti, ale aj umeleckú, vedeckú a odbornú verejnosť. Koncepcia poodhaľuje verejnosti viaceré druhy umenia a poskytne mladým umelcom a kreatívcom možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Divákom a návštevníkom sľubujeme tradične netradičné zážitky.