Jedinečné multižánrové podujatie Festival svetla a tieňa 2021 sa uskutoční už tradične po šiestykrát v meste Banská Bystrica.


S témou pamäti pracujú mnohí umelci, často tak aby vytvorili napríklad záznam pre budúce generácie. Iní zámerne pamäť narúšajú neočakávanými spôsobmi, aby menili metódy, akými uvažujeme o histórii. Ako ovplyvňuje umenie našu kolektívnu pamäť? A ako môže informovať našu skúsenosť o významných udalostiach súčasnej doby? Chceme priniesť umenie, ktoré rozpráva príbehy. Príbehy o osobnej a kultúrnej pamäti. Umenie otvorené interpretácii. Pamäť minulosti nie je jasným príbehom. Je to spleť hlasov z rôznych uhlov pohľadu.

Festival prináša mladé umenie, inšpiruje, vzdeláva a zabáva širokú verejnosť. Prepája svetlom a umením nielen „svetelných fanúšikov“ z radov verejnosti, ale aj umeleckú, vedeckú a odbornú verejnosť. Koncepcia poodhaľuje verejnosti viaceré druhy umenia a poskytne mladým umelcom a kreatívcom možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Divákom a návštevníkom sľubujeme skutočne netradičné zážitky.