Správa o priebehu

Festivalu svetla a tieňa 2016

 

Druhý ročník Festivalu svetla a tieňa nadviazal na pozitívne ohlasy divákov prvého ročníka, ktorý vznikol v Banskej Bystrici v roku 2015, vyhlásenom za Medzinárodný rok svetla a technológií, založených na svetle. Festival v roku 2016 predstavil najmä architektonické a historické lokálne kontexty z inej perspektívy. Tím organizátorov sa aktívne podieľal na rozvoji umenia a jeho konvenčného vnímania širokou verejnosťou, prostredníctvom prepojenia historických špecifík a mestských legiend so súčasnými modernými kreatívnymi technológiami ako je svetlo, laser, luminografia, či experimentálna hudba. Festival tak divákom sprostredkoval silu rozvoja technológií, ich význam a vplyv. Počas otvorenia ponúkol absolútne jedinečné spojenie svetla, tieňa, poézie a moderného tanca, vznikol tak nezvyčajný zážitok umeleckého stvárnenia podčiarknutý génius loci banskobystrickej Radnice na Námestí SNP.

Známe budovy a symboly mesta Banská Bystrica sa 30. septembra a 1. októbra premenili na tajuplné objekty! 

Vďaka možnosti regulovania nadmerného verejného osvetlenia organizátori pripravili divákom ešte silnejší zážitok, než v minulom ročníku festivalu. Banskú Bystricu sme predstavili v novom „svetelnom šate“. Koncepcia spojila nielen rôzne druhy umenia, ale poskytla mladým, ešte neetablovaným umelcom, študentom umeleckých škôl ako je Akadémia umení v Banskej Bystrici alebo VŠVU v Bratislave a kreatívcom z občianskych združení možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Festival v Banskej Bystrici je na Slovensku jedinečný práve príležitosťou pre mladých umelcov prezentovať svoje umelecké diela.

Festival svetla a tieňa vo svojom druhom ročníku predstavil 17 umeleckých projektov a prilákal do ulíc len na samotné otvorenie festivalu 30. septembra o 19:30 5 tisíc divákov. K tým postupne pribúdali ďalšie tisícky až do ukončenia programu o 23:00. Sobota 1. októbra sa niesla v rovnakom scenári. Celkovo si svetelné umelecké diela 2. ročníka festivalu pozrelo viac ako 25 tisíc obyvateľov a návštevníkov mesta.   Svetelné expozície festivalu sa rozprestierali od Hodinovej veže, cez celé Námestie SNP a Dolnú ulicu až po budovu Europa Shopping Center. Zaujímavý program sa divákom ponúkol tiež v priľahlých uličkách, vychádzajúcich z Námestia SNP – Kapitulská a Múzeum SNP, Národná a Lazovná. Počas festivalu mali diváci k dispozícii mapu lokalít, ktorú si mohli už pred festivalom stiahnuť z webovej stránky Festivalu svetla a tieňa do svojich mobilov. Jej tlačená verzia bola dostupná pri jednotlivých svetelných expozíciách. O ich distribúciu a informovanie verejnosti o programe sa postarali dobrovoľníci, študenti Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša.

Obohatením festivalového programu boli aj jeho sprievodné podujatia, ktoré pritiahli ďalších záujemcov. Boli to ukážky osvetľovania fasád budov s Erco svietidlami, workshop na tému Digitálne svetlo – jedinečné možnosti nasvietenia architektonických pamiatok a verejných priestorov, fotoworkshop v spolupráci s magazínom PC Revue a spoločnosťou Canon Slovakia, fotenie pre PC Revue a prednáška organizátorov najväčšieho svetelného festivalu vo Veľkej Británii Lumiere Durham spojená s besedou. Túto príležitosť využili hlavne mladí umelci, ktorí sa mohli stretnúť a inšpirovať sa vizuálnym umením najprestížnejšieho medzinárodného festivalu svetla.

Atraktívne umelecké výstupy festivalu v druhom ročníku oslovili nielen Mesto Banská Bystrica, ale aj Cech hostinských v Banskej Bystrici a  Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktorá spolu s ďalšími partnermi prichystala pre návštevníkov Festivalu svetla a tieňa prekvapenie – atraktívne ceny do losovania.

Tohtoročný Festival svetla a tieňa sa niesol tiež v znamení medzinárodnej spolupráce.

Vďaka podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu, v rámci projektu V4 – Kreatívna mládež, sa na predstaveniach podieľali okrem slovenských umelcov, aj mladí kreatívci z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Samotným realizáciám počas festivalu predchádzalo Kreatívne laboratórium, ktoré otvorilo dvere tradičným inšpiratívnym líniám ako ústny folklór, moderný tanec a špecifiká z histórie mesta a inšpirovalo k novým umeleckým stvárneniam. Výsledná štúdia tak vniesla svetlo do kultúrneho potenciálu mesta pod Urpínom. Mladí umelci, aktívni v tomto projekte, si vyskúšali tvorbu diel na základe aplikovaného výskumu. Podieľali sa na vytvorení diel medzinárodného festivalu konaného v Banskej Bystrici, čo  v neposlednom rade posilnilo ich budúcu uplatniteľnosť či rozvoj samotného kreatívneho priemyslu v regióne krajín V4.

Festival súčasného vizuálneho umenia by nebolo možné zorganizovať len z verejných zdrojov. Veľkou mierou k jeho priebehu a tiež k podpore mladých umelcov prispeli súkromné spoločnosti. Vďaka patrí spoločnostiam Cover Energy Via MRG s.r.o.,  Europa SC a.s., Final-CD plus, s.r.o. najväčší slovenský predajca automobilov, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Mijas s.r.o. Pagy s.r.o., Art Pension Dans le Parc, vydavateľstvo CBS s.r.o. a Oblastnej agentúre cestovného ruchu Stredné Slovensko. V dnešnej neľahkej dobe je podpora kreatívnych mladých umelcov ojedinelým počinom.

 Cez Facebook až 39 848 ľudí

Festival má svoju webovú stránku www.svetlo-tien.sk  a Facebook Festival svetla a tieňa. Facebooková stránka bola  počas celého  obdobia od prvého ročníka dopĺňaná aktuálnymi informáciami z prípravy festivalu. Najväčší boom návštevnosti zaznamenala, samozrejme, deň pred a počas trvania festivalu, kde aktívne likovalo a zdieľalo túto informáciu o festivale 6 484 priaznivcov nielen z Banskej Bystrice. Mnoho návštevníkov z blízkeho okolia i vzdialenejších miest (Žilina) potvrdzovalo svoju účasť na festivale. Stránka priamo oslovila 39 848 ľudí. Celkovo  sa facebooková stránka  zobrazila  takmer 50 000 krát.

www.svetlo-tien.sk

Propagáciu, šírenie informácií o programe festivalu a spravodajstvo z podujatia zabezpečili RTVS – Slovenský rozhlas, STV2, Teleregina, Rádio Regina, Rádio víkend, Rádio FM, ďalej TV Hronka, Radničné noviny, SME, MY Banskobystrické noviny, Priekopník, Naše Novinky, Kam do mesta, internetové noviny Bystricoviny.sk, BBonline.sk, Priekopnik.sk, Nasabystrica.sk, Teraz.sk. Podujatie prezentovalo na svojich webových stránkach aj Mesto Banská Bystrica. Na území Banskej Bystrice, Zvolena a Brezna bolo vystavených 70  programových plagátov, billboardy a citylighty. Festivalom žili pred festivalom a po festivale aj sociálne siete. Samostatnú cielenú propagáciu formou plagátov a letákov a vystúpením pred verejnosťou nám poskytlo nákupno-zábavné centrum Europa SC pred festivalom ako aj počas podujatia Noc výskumníkov.

Festival sa zaradil medzi nové, významné kultúrne podujatia mesta s medzinárodným charakterom. Organizátormi Festivalu svetla a tieňa 2016 boli OZ „Kultúrne Slovensko“, OZ TRAKT a Mesto BB. Spoluorganizátormi boli SLOS svetelná technika a LED svetelné štúdio, Ministry of Fun, PR a komunikačná agentúra Essence communications, kreatívna agentúra In agency, Múzeum SNP a LEDeco solution s.r.o. Festival z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia a konal sa pod záštitou primátora mesta Jána Noska s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a mesta Banská Bystrica.

Veríme, že spolu pripravíme ešte pútavejší Festival svetla a tieňa v roku 2017, na ktorom už intenzívne pracujeme.
Vypracovala pre Vás:

Ing. Dagmar Rajčanová
riaditeľka festivalu