Transfigurácia
11. septembra 2018
The Cube (INRI III)
13. novembra 2021

TRADIČNE POD URPÍNOM

Tradične pod Urpínom

Ľubomír Kurpel, (SR/CZ), Partner projektu OOCR Stredné Slovensko / Námestie Štefana Moyzesa 20, Stredoslovenská Galéria, Praetórium