TRADIČNE POD URPÍNOM
17. apríla 2018
TEMNÁ STRANA SVETLA
17. apríla 2018

The Cube (INRI III)

The Cube (INRI III)

Žovinec Bros. / Evanjelický kostol, interiér
svetelný objekt
Martin a Jozef Žovinec ako duo bratov nedefinujú seba ani svoju tvorbu žiadnym špecifickým médiom alebo myšlienkou. Práve naopak. Snažia sa zaznamenať a vymedziť samých seba vo vzťahu k rýchlemu toku prebiehajúcich zmien a udalostí, ktoré ich formujú. Byť v kreatívnom procese pre nich znamená potrebu materiálnej redukcie, ktorá prináša sústredenie bez rozptýlenia. Sú dve entity jednej umeleckej identity. Vo svetelnom objekte The Cube pracujú s osobnou pamäťou. Ide o miesto? Situáciu? Okamih? Vzťah? Čo považujú za domov? Väčšinou si takéto otázky kládli počas sezónnych prác v zahraničí – v dvoch kubíkoch, v ktorých bývali.