TEMNÁ STRANA SVETLA
17. apríla 2018
SVETLO A TIEŇ S NOVOU ASTROU
17. apríla 2018

SVETLOV

SVETLOV

Viktória Revická (SK) / Národný dom, ul. Jána Cikkera, Banská Bystrica
tieňohra, performance

19:30
19:55
20:40
21:25
22:10
22:55
23:45

Svetlo plávajúce, svetlo levitujúce, SVETLO alebo len všadeprítomné svetlo. Zdá sa nám také samozrejmé a tak o ňom ani nehovoríme. Príď a spoznaj podoby svetla, ktoré v každodennom živote nevnímaš. Svetlo vnorené do tmy medzi rôzne materiály a predmety. Medzi rôzne povrchy a prvky. Zaži ho, pozoruj, vnímaj inak. Ako zázrak. Svetlo je neuchopiteľné, krehké a prchavé. Čo ak ho zajtra neuvidíš?
Svetlo je život. Ponor sa do jeho podôb tu a teraz!