Svetelné taburetky
25. januára 2018
Svetelná harfa
24. januára 2018

SVETELNÉ GRAFFITI

Festival Svetla Banská Bystrica 2015

Svetelné Graffiti

TRAKT (SR), Partner SLOVENSKÁ POŠTA a.s. / Námestie Š. Moysesa 42, Historická škola na tržnici

Interaktívna hra pre verejnosť so svetlom
TRAKT je organizovanou formáciou zameranou na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média a film. Veríme v prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru. Kombinácia netradičných štýlov, foriem a konceptov nie je TRAKTu cudzia, ale podporujú a pracujú aj s tradičnými umeleckými technikami a prístupmi. Členovia občianskeho združenia TRAKT sú podobne ako aj toto združenie mladí ľudia a ich snahou je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska ako aj v zahraničných spoluprácach.