SVETELNÉ GRAFFITI
17. apríla 2018
Svetelná cyklojazda mestom
12. septembra 2018

Svetelná harfa

Svetelná harfa

Ondrej Puchta (CZ) / Lazovná 42, Evanjelický kostol - interiér

Elektronický hudobný nástroj, ktorý sám divák dokáže ovládať prerušením svetelných lúčov. V závislosti od miesta prerušenia lúču odosiela povel pre zahranie noty. Keď divák hrá sakrálny priestor ožíva farbami a tónmi.

Ondrej Puchta (CZ)

Ondřej Puchta pochádza z neveľkej dediny Sazovice (ČR), ktorá sa nachádza na rozhraní Valašska a Hané blízkosti kolísky československého dizajnu mesta Zlín. Je priemyselným a produktovým dizajnérom, súčasne sa venuje pedagogickej činnosti v ateliéri Priemyselný dizajn Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Vo svojej tvorbe sa vyznačuje minimalistickým prístupom k dizajnu v spojení s dôrazom na funkčnosť a ergonómiu. Zaoberá sa navrhovaním širokého spektra produktov od krytovaniu strojov, prístrojov a nástrojov, cez dizajn porcelánu a skla až po komplexné riešenie výstavných expozícií. V minulosti sa okrem iného podieľal na úspešných projektoch Bite Me Milan, About Layabouts, Pairs in Squares alebo Cmúľajte, pričom posledné dva menované viedol. V súčasnosti dokončuje dizertačnú prácu a venuje sa príprave projektu využitia experimentálneho plne recyklovaného a recyklovateľného kompozitného materiálu využívajúceho odpadových produktov vzniknutých pri ťažbe uhlia. Je držiteľom troch národných cien za študentský dizajn v kategóriách Cena Design Cabinet CZ, Cena novinárov a Cena verejnosti a v neposlednom rade Corporate Award a hlavnej ceny Grand Prix v prestížnej japonskej súťaži Asia Awards.