Strachopud
12. septembra 2018
SOBÍ ZÁPRAH
17. apríla 2018

Spilla

Spilla

LEDeco solution, s.r.o. / Horná Strieborná ul., pasáž od Námestia SNP
Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov, ktorá má všetky základne vlastnosti života. Práve úvaha nad vznikom života, zmenami v organizme ako je rast, vývoj alebo naopak úbytok a rôzne reakcie, bola hlavnou inšpiráciou pri tvorbe inštalácie Organizmus. Guľovité telesá, ktoré predstavujú bunky stotisíckrát zväčšené a usporiadané v takzvanom bunkovom tkanive. Vďaka svetlám a projekcii tieto bunky akoby ožijú a demonštrujú ilúziu o fungovaní buniek v ľudskom tele.
Banskobystrická spoločnosť LEDeco v osvetlení nevidí len nutnosť, ale berie osvetlenie ako zážitok, ktorý vo vás musí ostať. Všetky realizácie a projekty sú riešené s ohľadom na funkčnosť a dizajn osvetlenia. Ku všetkým projektom pristupuje individuálne a profesionálne, či už ide o jednoduchší panel s hviezdnym nebom, komplexný návrh a dodávku osvetlenia pre súkromné domčeky, alebo veľkokapacitnú rezidenciu, komerčné centrum či verejný sektor. Projektové návrhy nenesú len typizované a štandardne dostupné značky či riešenia, ale vnášajú do priestoru aj originalitu a pocit užívateľského komfortu.