Spilla
11. septembra 2018
Skapal les fest
6. septembra 2019

SOBÍ ZÁPRAH

Festival Svetla Banská Bystrica 2015

Sobí záprah

Pavol Soukal (SR), Partner GENERALI POISŤOVŇA a.s / Námestie Štefana Moysesa, Barbakan

Interaktívna hra so svetlom pre deti ale i dospelých
Pavol Soukal je absolvent odboru Propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. V súčasnosti študent Industrial dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa viacerým médiam súčasného vizuálneho umenia. Tvorí v oblastiach dokumentárnej fotografie, figurálnej kresbe, svetelným a interaktívnym tendenciám, 3d vizualizáciam, ale skúma i nové technológie v produktovom dizajne. Od roku 2012 je členom občianskeho združenia TRAKT, kde pravidelne participuje na umeleckých projektoch a realizáciách prevažne vo verejnom priestore.