SOBÍ ZÁPRAH
17. apríla 2018
Silent Light
12. septembra 2018

Skapal les fest

Skapal les

Ľubomír Slovinský / Záhrada Západoslovenského múzea Trnava
audiovizuálna inštalácia
Ľubomír Slovinský v sugestívnej a znervozňujúcej projekcii reaguje na problém masívneho odlesňovania nie len na Slovensku. Abstrahujúca forma animácie je symbolická, miestami až ikonická a divákovi okrem otázok do hlavy vnáša znepokojenie na hranici neurotického narušenia v krátkych zábleskoch, ktoré výborne dotvára sound design Martina Pisko.
Špeciálne dielo uvedené pri príležitosti ďňa Klimatického štrajku! POZOR nie je uvedené v našej festivalovej mapke.