Skapal les fest
6. septembra 2019
Shoegaze
11. septembra 2018

Silent Light

 

Silent Light

Štefan Oliš (SK) a Tatiana Ďurkovová (SK), Dolná ulica 40
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
Steny bubliny, ktorá nás obklopuje, nás často oddeľujú od ostatných. Vytvárame si vlastný priestor, ktorému tí, čo sú vonku, nerozumejú, alebo ho vnímajú skreslene. Modelky a modely predvádzajú vo výklade kolekciu odevov kombinujúcich textilné, metalické materiály, kožušinu a svetelné diódy. Znie hudba. No počujú ju len tí/tie vo vnútri, v bubline. Tí vonku nie. Vzniká tak netradičná performancia odkazujúca na uzavretosť. Prepojenie svetla a módneho dizajnu je zároveň inšpiratívne aj novátorské.
Štefan Oliš pôsobí ako pedagóg v Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Ako výtvarný umelec sa venuje tvorbe videoartu, interaktívnych inštalácií, umeleckým akciám, objektom, maľbe a grafike. Prostredníctvom svojej širokospektrálnej tvorby sa snaží – často so sarkazmom a iróniou, primäť divákov k zamysleniu nad ľudským životom, jeho hodnotou, zmyslom a medziľudskými vzťahmi, dekadenciou spoločnosti a kritikou nastaveného systému. Okrem umeleckej činnosti pôsobí v občianskom združení TRAKT, ktorého je aj zakladateľom a štatutárom. Pracuje tiež vo sfére reklamy, kde sa zameriava na netradičné prvky, projekcie, inštalácie ktoré sú často na pomedzí umeleckého diela a reklamy.
Tatiana Ďurkovová absolvovala magisterský ročník na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Venuje sa tvorbe v oblasti fashion dizajnu, textilného dizajnu a doplnkov. Aktívne sa zúčastňuje workshopov o udržateľnej móde Boost-Fashion Business Workshop a ďalších. Spolupracuje s textilnou dizajnérkou Zuzanou Zmatekovou. Svoje odevné kolekcie prezentovala na viacerých módnych prehliadkach a preformance.