Roztancované svetlo
6. mája 2017
Reverse / Tam a späť
23. januára 2018

Rozhranie

Rozhranie

Tomáš Storinský / Námestie SNP 19, Biskupský palác
Budovy. Pevné, neživé, anorganické. V ich útrobách však pulzuje život ľudskej aktivity, oddychu a práce. Čas od času sa táto aktivita prejaví v oknách, kde sa objaví silueta človeka či svetlo. Ale čo ak sa vyabstrahovaná a nekonkrétna esencia života pokúsi dostať z budov na povrch úplne tak ako bublina z kvapaliny? Jediný rozdiel bude v pevnom skupenstve budovy, ktorej múry popraskajú.
Tomáš Storinský absolvoval Fakultu umení – Katedru dizajnu na Technickej univerzite v Košiciach. Po štúdiu získaval skúsenosti ako 3d modeler a vizualizer v londýnskej spoločnosti GMJ Design, ktorá sa zameriava na vizualizovanie zahraničných architektonických projektov. Súbežne sa venoval počítačovej grafike a oblasti CGI ako freelance grafik. K tejto polohe patrili rôzne individuálne projekty týkajúce sa vizualizácií architektúry, interiérov bytových ale aj verejných priestorov ale tiež vlastných voľnejších grafických projektov. Spolupodieľal sa na zahraničných projektoch, napríklad SUOMI 100, ako aj na digitálnom reštaurovaní kultúrnych pamiatok. Sporadicky alebo tak ako to okolnosti dovoľujú sa venuje dizajnu. Ako dizajnér pôsobí od roku 2010 v pedagogickej praxi na Strednej umeleckej škole v Trenčíne.