Reverse / Tam a späť
23. januára 2018
Raus
23. januára 2018

Renovácia

 

Renovácia

Konzervatórium J. L. Bellu – The Com (SK), projekcia - Tibor Melis a Katarína Pavelková, svetelný dizajn - Ján Čief, choreografia a dramaturgia - Lucia Bielik DiS.art a Bc. Michaela Šeligová, hudba - Peter Rezník,, hudobná interpretácia - The Buttons (akordeónové trio) - Ján Gonda, Dominik Frčka a Filip Urda, interpreti - študenti TO Konzervatória J. L. Bellu a žiačky TO ZUŠ / Dolná ul. 4, Pasáž cez Bistro Smartfood
19:40
20:40
21:40
22:40
Pusté molekuly uviaznuté v časopriestore, ktorý bol zablokovaný stereotypom, kŕmia okolie svojimi úspechmi, vytvárajú naoko pocit výnimočnosti a hlbokej zmyselnosti. No vo vnútri neskutočná ničota, prázdno, vzduchová bublina čakajúca na prasknutie, od ktorého sa očakáva nový začiatok, nová možnosť budovať v sebe skutočný priestor pre šťastie.
Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici je najmladšie zo štyroch štátnych konzervatórií na Slovensku. Založené bolo v roku 1992. V súčasnosti študuje na konzervatóriu v umeleckých odboroch hudobno-dramatické umenie, hudba, spev a tanec vyše dvesto žiakov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Pod odborným vedením viac ako sedemdesiatich pedagógov žiaci dosahujú výrazné úspechy na domácich aj medzinárodných súťažiach. Ako sólisti alebo členovia školských umeleckých telies absolvujú ročne množstvo koncertných vystúpení na Slovensku, účinkovali tiež na školou organizovaných zájazdoch v jedenástich krajinách Európy. Okrem týchto aktivít škola spolupracuje na realizácii rôznych kultúrnych projektov.
Company / The Com, ktorú založil počas svojho pôsobenia na škole Tomáš Nepšinský, je dobrovoľné zoskupenie študentov, ktorí investujú svoj čas do objavovania, tvorby a prekračovania komfortnej zóny v princípoch súčasného tanečného umenia. Vzniklo nespočetné množstvo predstavení, ktoré boli prezentované po celom Slovensku a v zahraničí na tanečných a výchovných koncertoch, festivaloch, prehliadkach.