Prierezy vežou
1. marca 2017
Potulná galéria
20. augusta 2019

Premeny

Premeny

Ľubomír Slovinský (SK) / Námestie SNP 16, pasáž k  Záhrade CNK

Svetelná inštalácia „Premeny“ skúma správanie svetla v priestore, vzájomné vzťahy troch priestorových dimenzií, do ktorých ako štvrtá dimenzia vstupuje čas. Svetlo nie je v priestore stále, prúdi, podlieha premene. V tejto inštalácii sa stáva matériou, ktorá je predmetom fyzikálnej alchýmie. Je možné svetlo tvarovať alebo si priestorom prúdi podľa svojich vlastných pravidiel? Zdá sa, že odraz, lom či rozklad by mohli byť tými nástrojmi...
Ľubomír Slovinský je v súčasnosti študentom ateliéru K.O.V. na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe. Za sebou má štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Art designu. Záber jeho tvorby je široký. Od produktového dizajnu, objektovej tvorby, až po grafický dizajn či animáciu. Jeho prístup k objektu a dizajnu je autorský, práce sú tvorené buď ako solitér, prípadne pre malosériovú výrobu. Dôraz je kladený na sémantickú výpoveď. Vo svojej tvorbe často využíva pôsobenie prírodných procesov, pracuje s prírodnými materiálmi, či reflektuje environmentálne otázky. Na druhej strane ho však rovnako zaujíma fenomén urbanistiky. Vzťah medzi týmito dvomi témami v jeho tvorbe kolíše medzi rovinou kritickou a čistou formou inšpirácie a údivu. Z jeho výstavnej činnosti stojí za zmienku účasť na niekoľkých ročníkoch Bratislava design weeku či Fóra dizajnu v Nitre. Tiež bol súčasťou projektu Flowers for Slovakia, ktorý bol prezentovaný na výstavách v Berlíne, Bruseli či Eindhovene. V Gelnici je súčasťou miestnej iniciatívy a kultúrneho spotu Zapadnutý KÚT.