Potulná galéria
20. augusta 2019
Poprask
11. septembra 2018

Posvieťme si na divadlo

Posvieťme si na divadlo

Divadlo z Pasáže (SK) / Lazovná 21, Pred Divadlom z Pasáže

Čas, priestor, svetlo a tma v divadle. Alebo divadlo v čase, priestore, v svetle i tme. Cesta do čias minulých ale aj súčasných. Kompletná retrospektíva predstavení jedinečného banskobystrického divadla zobrazená na fasáde budovy divadla.
Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995. V Divadle z Pasáže, v Dennom centre divadla a v Chránenom bývaní v súčasnosti pracuje 9 ľudí, a 14  hercov. Tieto tri organizácie sú navzájom prepojené a ani jedna by nemohla bez ďalších dvoch existovať.