Posvieťme si na divadlo
25. januára 2018
poNOIR
3. septembra 2019

Poprask

Poprask

Lukáš Matejka (SK) a Pavol Soukal (SK) / Areál Múzea SNP, skanzen ťažkej bojovej techniky
Počas vojny strieľali húfnice pravidelne. Bolo ich počuť široko ďaleko, rovnako ako plač a krik. Ničili a zabíjali. V súčasnosti sú húfnice v areáli Múzea SNP odstavené a zakonzervované. V tichosti tvoria dobové exponáty. Počas dvoch festivalových nocí na rozhraní leta a jesene však ožijú. A pričinia sa o to diváci, ktorí budú mať možnosť aktivovať delo i dielo pomocou zvuku, pohybu. Po výstrele dela sa však v zadymenom otvorenom priestore neozve zvuk výbuchu, ale prasknutie bubliny.
Lukáš Matejka je absolventom doktorandského štúdia Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil aj ako externý pedagóg. Žije a tvorí v Trenčíne a Banskej Bystrici. V jeho tvorbe dominuje práca s procesom, na ktorú sám autor kladie dôraz. Proces nadraďuje nad výsledok. Jeho kreatívna produkcia sa orientuje najmä na súčasné formy ako videoart, videomapping, net-art, multimediálne projekty, interaktívne inštalácie, performance, vj a taktiež grafický dizajn. Do svojej autorskej tvorby pravidelne aplikuje techniku found footage. Je zakladateľom, koordinátorom a kurátorom projektu Videoart match, ktorý konfrontuje európske študentské videá a videoart vo verejnom negalerijnom prostredí. V roku 2009 vznik občianskeho združenia TRAKT. Okrem toho je spoluzakladateľom a umeleckým riaditeľom Festivalu svetla a tieňa v Banskej Bystrici a Multifestivalu v Trenčíne. Zúčastňuje a umiestňuje sa na viacerých domácich a medzinárodných výstavách, workshopoch či festivaloch.
Pavol Soukal, absolvent odboru Propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, je v súčasnosti študentom Industrial dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa viacerým médiám súčasného vizuálneho umenia. Tvorí v oblastiach dokumentárnej fotografie, figurálnej kresby, svetelných a interaktívnych tendencií, 3d vizualizácií, ale skúma aj nové technológie v produktovom dizajne. Od roku 2012 je členom občianskeho združenia TRAKT, kde pravidelne participuje na umeleckých projektoch a realizáciách, prevažne vo verejnom priestore.