Poprask
11. septembra 2018
POHYB VEŽE
15. apríla 2018

poNOIR

Lucia Bielik a Michaela Šeligová (SK) / Park pod Múzeom SNP, Banská Bystrica
súčasný tanec

19:30
20:15
21:00
21:45
22:30
23:45

Stožiare pri pamätníku SNP vo vzájomnom previazaní a ľudskom spojení v tanečnom performance stvoria symbolickú symbiózu. Tá nás prenesie do hĺbky nášho vnútorného sveta a sprostredkuje rôznorodý pohľad na skutočnosť, ktorá sa mení priamo pred očami. Obyčajný príbeh, ktorý sa strmo skláňa k obzoru, nenápadný krehký. A k tomu ešte zopár páľav, drsne lomoziacich víchrov, aj hrmavíc a iba za priehrštie udalostí. Iba VYTVORENIE SPOJENIA.
Nič nie je dôležité. Iba vytvorenie spojenia.