POHYB VEŽE
15. apríla 2018
Pocta Milanovi Adamčiakovi
3. septembra 2019

Pod hladinou Hrona

 

Pod hladinou Hrona

Radoslava Lacková (SK) a Michaela Mašanová (SK) / Most nad Hronom pri ŽS Banská Bystrica – Mesto
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
Skrytý svet vo vodách Hrona ožije. Ukáže aj to, čo voľným okom pri pohľade do rieky nevidieť. Čo všetko sa hemží pod hladinou Hrona a aké tvory tam žili v minulosti? Voda toho skrýva mnoho. Jedinečná holografia na vodnú stenu odhalí v rozanimovaných kresbách celé vodné kráľovstvo.
Radoslava Lacková, študentka animovaného filmu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, pochádza z Martina. Predtým študovala učiteľstvo výtvarnej výchovy a školskej psychológie, čo ju priviedlo k východiskám v súčasnej tvorbe, ktorá sa orientuje primárne na detského diváka. Inšpiráciu hľadá medzi deťmi, ale čerpá tiež z vlastných zážitkov a skúseností. Najčastejšie sa venuje témam ako priateľstvo, vzťahy, hľadanie domova a pocitu spolupatričnosti. Druhú časť umeleckej tvorby zahrňujú ilustrácie. Momentálne pracuje na autorskej knižke pre deti.
Michaela Mašánová, absolventka Strednej umeleckej školy v Trenčíne, sa venuje štúdiu animovanej tvorby na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Doteraz sa vo svojej tvorbe venovala najmä animovaným videoklipom, čo sa prejavilo v jej maturitnej a bakalárskej práci – dva videoklipy pre kapelu Longital, Zlatá (2014) a Spokojná a sýta (2017). Tiež sa zapojila do projektov TRAKT vo forme animovaných mappingov v Trenčíne, Bratislave a Banskej Bystrici. Na tvorení krátkych animovaných filmov ju baví hlavne rozprávanie príbehov osobitou výtvarnou formou.