Pocta Milanovi Adamčiakovi
3. septembra 2019
Platforma pre sny
23. januára 2018

Plus

Divadlo Štúdio tanca (SK) / Nádvorie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica
súčasný tanec

19:30
20:15
21:00
21:45
22:30

Racionálne matematické znamienko plus nadobúda nové podoby a vyjadrenia. Plus je o spojení. Spojení tiel a myšlienok, predmetov a spirituality v kontinuite s ľudským osudom. Tvoj názor sa stretne s názormi a autentickými príbehmi tanečníkov. Napoj sa na hudbu, zadívaj sa do pohybu, vnímaj gestá, mimiku, čítaj výrazy a na chvíľu sa ponoríš do hlbokého vnútorného sveta, ktorý v kombinácii svetla a tieňa na pozadí historického priestoru dáva neobyčajný zážitok.
Racio + magično, telo + spiritualita. Tanec ľudských osudov.