Plastické fantastické
24. januára 2018
Pamäť frekvencie
13. novembra 2021

Pendelum – Blow

Pendelum - Blow

Erik Bartoš (SK) / Národná ulica, budova Lesy SR
Kyvadlo ako spravodlivo rytmizujúci jav, ktorý môže pretrvávať len za určitých podmienok. Na jeho rozkývanie je potrebná súhra, vzájomná spolupráca dvoch účastníkov, ktorí synchronizovaným striedavým výdychom dávajú impulz pre pohyb kyvadla. Je to hra, pri ktorej sa dych stáva hybnou silou, pričom výška a trvanie pohybu kyvadla sú priamo úmerné schopnosti udržať spoločný rytmus.
Erik Bartoš, mediálny umelec a 2D / 3D animátor, je absolvent ateliéru Michala Murína na Akadémii umení v Banskej Bystrici Spočiatku sa venoval zvukovým a interaktívnym inštaláciám a generatívnym vizualizáciám, ktoré vytváral vlastným softvérom. Jeho témou bolo hľadanie a prepájanie fyzickej prítomnosti a virtuálneho života. K animácii a videomappingu prenikol cez fúziu programovaní a filmovej post-produkcie, ktorou sa začal zaoberať po štúdiu na ESA v Portugalsku. V posledných rokoch spolupracuje s viacerými režisérmi, divadelnými súbormi a festivalmi na Slovensku a v Čechách.