Opozity graffiti
24. januára 2018
Obloha nad mestom
6. mája 2017

Odraz – obraz

Odraz - obraz

Veronika Šmírová / Prvý strom na Kapitulskej ulici, Trnava
Veronika rozohrala jemnú hru svetla a tieňa, ktorú premieta na kmeň mohutného stromu. Vzdala sa nároku na konečnú podobu diela a dovolí ti vstúpiť do jej projekcie a interaktívne ju ovládať a dotvárať vlastnými pohybmi v reálnom čase. Staneš sa tak súčasťou čarovného okamihu, kedy sa sám „odrazíš“ v abstraktnom umeleckom diele.