Odraz – obraz
20. augusta 2019
Neural Deep
19. augusta 2019

Obloha nad mestom

Obloha nad mestom

Ministry Rental Service, SR / Ministry of Fun, ponad mesto

Hra svetelných a laserových lúčov viditeľných ponad celé mesto.