Neural Deep
19. augusta 2019
Na rohu
3. marca 2017

Nekončiaci tanec

Nekončiaci tanec

Divadlo Štúdio tanca (SK), Tibor Trulík – choreografia (SK) / Námestie Š. Moysesa, Tržnica

Nekončiaci tanec nie je klasická tanečná inscenácia. Ide o exteriérový tvar, ktorý má svoje špecifiká. Je  „vybočením“ z divadelného priestoru, ktoré  umožňuje vyskúšať si celkom iný princíp kontaktu s ľuďmi. Nekončiaci tanec je voľnejším útvarom so svojbytnou choreografiou, ktorý umožňuje vstup a participáciu viacerým účinkujúcim.

Tibor Trulík – choreografia (SK)

Divadlo Štúdio tanca je profesionálne tanečné divadlo pôsobiace od roku 1998 v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. Zuzany Ďuricovej Hájkovej. Jedinečné vo svojom umeleckom zameraní razí cestu autorskej tvorby, ktorá rešpektuje umelcov v ich tvorivom vyjadrení a názore. Kontinuálne podporuje vznik pôvodných tanečných inscenácií a ich pravidelné uvádzanie, do slovenskej divadelnej tvorby prináša aktuálne trendy. V rámci tohto poslania od svojho vzniku premiérovo uviedlo vyše štyridsať celovečerných inscenácií, tri predstavenia pre deti a množstvo exteriérových tanečných projektov. Od roku 2010 ako jediný zriaďovaný subjekt na Slovensku pôsobí na vlastnej stálej scéne. V období posledného roka sa Divadlo Štúdio tanca stalo cez svoju tvorbu a aktivity aj občiansky činným subjektom, ktorý prevzal iniciatívu v boji za umeleckú slobodu. Ako silným názorový oponent sa postavilo pseudonárodným a pseudokultúrnym náladám spochybňujúcim potrebu súčasného umenia.
Divadlo Štúdio tanca svoje produkcie pravidelne uvádza na viacerých domácich scénach a Slovensko reprezentovalo na prestížnych medzinárodných festivaloch v Česku, Poľsku, Maďarsku, Bosne a Hercegovine, Rusku, Nemecku, Taliansku, Belgicku, Francúzsku, Egypte, Japonsku a Indii. Charakteristické umelecké atribúty mu priniesli množstvo ocenení, okrem iného je držiteľom Ceny primátora mesta Banská Bystrica a Ceny Ministra kultúry SR.