Nekončiaci tanec
23. januára 2018
Mušky svetlušky
6. mája 2017

Na rohu

Videomapping na Národnej banke Slovenska

Na rohu

Matúš Astrab

Myšlienkou k spracovaniu témy bola samotná budova NBS a jej architekt. Samotná budova je veľmi zaujímavá a nesie v sebe kus histórie. Ideou mi boli hlavne sochy žien zakomponované do fasády budovy ktoré držali misku so zlatom. Zakomponoval som ich do mikropríbehu, ktorý na konci vyústil do citátu samotného architekta v spojitosti s budovou. Z technickej stránky bolo potrebné vymyslieť príbeh, použiť vizuálne atraktívne prvky pre samotný videomapping. Nasledovala práca v programe Aftereffect a ručná animácia - kreslená na grafickom tablete. Vo finále som realizoval namapovanie projekcie na fasádu a postprodukčnú prácu so zvukovou stopou.

Matúš Astrab