Incall
12. septembra 2018
ILÚZIE SVETLA
16. apríla 2018

Impresie

Festival Svetla Banska Bystrica

Malý výskumník a jeho prvé pokusy

Impresie

Ľubomír Slovinský / Europa SC

Reakcia na prebiehajúcu noc výskumníkov a fádnosť plochy určenej pre videoprojekciu boli zároveň i vodítkami pre spracovanie animácie. Absencia rôznych architektonických prvkov na fasáde predurčovala čistú plochu ako premietacie plátno. Príbehovosť a mikro svet boli nosnými ideami pre výslednú animáciu. Nuansy z fungovania sveta rozpohybované na veľkej projekčnej ploche zobrazila autorská animácia Impresie.

Ľubomír Slovinský