Enlightment
12. septembra 2018
Dnuká
1. marca 2017

Dvojitý úder

Festival Svetla a tieòa 2021 FOTO - Kristína Mayerová, Banská Bystrica, 17. decembra 2021

Dvojitý úder

Peter Valiska-Timečko / 365.labb, interiér
interaktívna grafika / boxovaním
V interaktívnej grafike a performancii Dvojitý úder autor tvorí umelecké dielo (sériu veľkoformátových grafík) pomocou fyzickej akcie, netradičným spôsobom - boxovaním. Zdalo by sa, že v boxerských rukaviciach útočí na vojakov, avšak útočí na celé ich rodiny. Akčná grafika tak poukazuje na to, že každý vojak je v prvom rade človek, člen spoločenstva, zástupca rodiny, má svoje zázemie a vzťahy. Zároveň autor reaguje na paradox a absurdnosť boja.
FST21-foto-by-michal-svitok-014