Dvojitý úder
13. novembra 2021
DIGITÁLNÔ
16. apríla 2018

Dnuká

Videomapping na fasáde Thurzovho domu

Dnuká

Pavol Soukal a Filip Kmeť / Stredoslovenské múzem, Thurzov dom

Inšpirácia bola čerpaná priamo s lokácie kde sa videomapping odohrával - história Thurzovho domu a história Banskej Bystrice ako banského mesta. Veľká časť spočívala v modulácii fasády Thurzovho domu, ktorá bola vopred naskenovali do 3D modelu. Jednou z inšpirácií bola aj známa Zelená sieň, ktorá je najzaujímavejšou časťou Thurzovho domu. Mapping znázorňoval rôzne odkazy na vyššie uvedené aspekty, ktoré boli vo vizuálnom súlade. Podporenie vizuálnej gradácie dopĺňala autorsky nakompilovaná zvuková stopa.

Pavol Soukal, Filip Kmeť