DIGITÁLNÔ
16. apríla 2018
Dedičstvo sochárky a Odovzdanosť
19. augusta 2019

Dielo skazy

Dielo skazy

TRAKT: Lukáš Matejka (SK) a Pavol Soukal (SK) / Námestie Š.Moysesa 23, Historické hradby - brána mestského cintorína

Konať zlo v súčasnej spoločnosti sa stáva jednoduchým a zároveň nebezpečným. Demolovanie historických pamiatok je aj dnes bežnou realitou. Pamäť času a história neznamená nič, dôležitým sa stáva bezcitné politické rozhodnutie a priestor v rukách developerov. Digitálnu skazu majú možnosť diváci vykonať tlesknutím rúk alebo zakričaním. Rúcajúca stena historického mestského opevnenia postupne odkrýva príbeh.
TRAKT je organizovanou formáciou zameranou na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média a film. Veríme v prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru. Kombinácia netradičných štýlov, foriem a konceptov nie je TRAKTu cudzia, ale podporujú a pracujú aj s tradičnými umeleckými technikami a prístupmi. Členovia občianskeho združenia TRAKT sú podobne ako aj toto združenie mladí ľudia a ich snahou je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska ako aj v zahraničných spoluprácach.
 
Lukáš Matejka je mladý slovenský "multilaterálny" umelec, narodený v roku 1987. V roku 2016 úspešne ukončil doktorandský stupeň študijného programu Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil aj ako externý pedagóg. Žije a tvorí v Trenčíne a Banskej Bystrici. V jeho tvorbe dominuje práca s procesom, na ktorú sám autor kladie dôraz. Proces nadraďuje nad výsledok. Jeho kreatívna produkcia sa orientuje najmä na súčasné formy ako video, krátky film, net-art, multimediálne projekty, interaktívne inštalácie, performance, vj a taktiež grafický dizajn. Techniku found footage pravidelne aplikuje do svojej autorskej tvorby. Lukáš Matejka je zakladateľom, koordinátorom a kurátorom projektu Videoart match, ktorý konfrontuje európske študentské videá a videoart vo verejnom negalerijnom prostredí. Lukáš inicioval v roku 2009 vznik občianskeho združenia TRAKT. Zúčastňuje a umiestňuje sa na viacerých domácich a medzinárodných výstavách, workshopoch či festivaloch. Z množstva vyberáme výstavy (Digital media, Velocypedia, 7sedem dotykov, Úroveň pohybu, Bezhraničie, V procese) a festivaly (Nuit Blanche, Skyway, Divadelná Nitra, Azyl, Early melons, Medzinárodný filmový festival Bratislava, Ostrava-picture, Images contre nature, Minimotion, Videomedeja, CollogneOFF či 1.videoart festival v Sýrií).
Pavol Soukal je absolvent odboru Propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. V súčasnosti študent Industrial dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa viacerým médiam súčasného vizuálneho umenia. Tvorí v oblastiach dokumentárnej fotografie, figurálnej kresbe, svetelným a interaktívnym tendenciám, 3d vizualizáciam, ale skúma i nové technológie v produktovom dizajne. Od roku 2012 je členom občianskeho združenia TRAKT, kde pravidelne participuje na umeleckých projektoch a realizáciách prevažne vo verejnom priestore.