Automixbox
6. mája 2017
After party
14. septembra 2018

Art Deco

Art Deco

Asociácia kreatívcov (SK) / Národná 11, Hotel Národný dom
Architektom Národného domu bol významný rodák zo Slovenskej Lupče, predstaviteľ funkcionalizmu Emil Belluš. Budova bola postavená v období 1927 - 1930, v štýle funkcionalizmu, konštruktivizmu a kubizmu, s prvkami Art Deco. Art Deco vytvorilo nový pohľad na svet, na rozdiel od ostatných umeleckých štýlov bolo výrazne dekoratívne. Pri príležitosti 90. výročia Národného domu jeho fasáda ožije pohyblivými abstraktnými svetelnými obrazcami v štýle Art Deco.
Asociácia kreatívcov združuje ľudí pôsobiacich v oblasti kreatívneho priemyslu. Kreativita prináša inováciu, riešenia problémov, uplatnenie tvorivosti, nové techniky, nástroje aj teórie predstavivosti. Kreatívny priemysel tvorí významné percentá v hospodárskom rozvoji na úrovni štátu, celoeurópskej i svetovej ekonomiky. Cieľom asociácie je spájať ľudí z kreatívnych oblastí. Vytvoriť priestor pre budovanie siete kontaktov, možnosť výmeny názorov, nápadov a skúseností.