After party
14. septembra 2018
3D SKENOVANIE
17. apríla 2018

760 ROKOV MESTA

Festival Svetla Banská Bystrica 2015

760 rokov mesta

Ľubomír Slovinský, Partner projektu STEFE SK a.s. (SR) / Námestie Š. Moysesa 48/20, Matejov dom

Ľubomír Slovinský je v súčasnosti študentom ateliéru K.O.V. na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe. Za sebou má štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Art designu. Záber jeho tvorby je široký. Od produktového dizajnu, objektovej tvorby, až po grafický dizajn či animáciu. Jeho prístup k objektu a dizajnu je autorský, práce sú tvorené buď ako solitér, prípadne pre malosériovú výrobu. Dôraz je kladený na sémantickú výpoveď. Vo svojej tvorbe často využíva pôsobenie prírodných procesov, pracuje s prírodnými materiálmi, či reflektuje environmentálne otázky. Na druhej strane ho však rovnako zaujíma fenomén urbanistiky. Vzťah medzi týmito dvomi témami v jeho tvorbe kolíše medzi rovinou kritickou a čistou formou inšpirácie a údivu. Z jeho výstavnej činnosti stojí za zmienku účasť na niekoľkých ročníkoch Bratislava design weeku či Fóra dizajnu v Nitre. Tiež bol súčasťou projektu Flowers for Slovakia, ktorý bol prezentovaný na výstavách v Berlíne, Bruseli či Eindhovene. V Gelnici je súčasťou miestnej iniciatívy a kultúrneho spotu Zapadnutý KÚT.