760 ROKOV MESTA
16. apríla 2018
…nie je samozrejmosť?
19. augusta 2019

3D SKENOVANIE

3D skenovanie

Pavol Soukal, (SR) / Námestie SNP, Radnica

 
Vizuál 3D skenovania sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Začal sa využívať nielen pri dizajnových návrhoch, v lekárstve, ale aj vo videoklipoch i filme. Podáva viac informácii o rozmere, tvare, ,,vidí za roh"... Je však chápaný verejnosťou ako technológia budúcnosti, ku ktorej treba drahé špeciálne prístroje. No opak je pravda. Je možné skenovať finančne i technologicky náročne cez laserové skenery. No v súčasnosti vo veľkej miere sa využívajú dostupné lacné technológie, DIY riešenia. To vytvára veľké možnosti pre študentov vo využívaní a skúmaní tohto snímania. Na workshope sa účastníci oboznámili s výhodami, problémami a celkovým zmyslom 3d skenovania. Prvá časť pozostávala z diskusie o fungovaní a využívaní 3d skenov a hľadaní nových využití. Druhá časť bola zameraná na praktické skúsenosti. Účastníci pracovali s technikou skenovania cez Kinect a digitálny fotoaparát. Využívali sa softvérové riešenia ako VVVV, Kinect developer toolkit, Autodesk 123D Catch. V tretej časti - online, sa modely upravovali, deformovali, redukovali sa polygóny v softvéroch: Meshmixer a Blender. Postprodukcia 3D skenov je potrebná pre ďalšie využitie, napríklad pre stále bežnejšiu 3D tlač.

Odborný garant workshopu: Mgr. art Lukáš Matejka, TRAKT a FVU AU v Banskej Bystrici