1. ročník medzinárodného Festivalu svetla a tieňa (Svetlo a tieň v umení a vede) sa uskutočnil 11. - 12. decembra 2015 v Banskej Bystrici.

Predstavujeme kompletný program 1. ročníka.
11. december 2015, 16:00
I. Námestie SNP

OTVORENIE FESTIVALU
Ján Nosko, primátor mesta


11. december 2015, 16:15 – 22:00
Hodinová veža

POHYB VEŽE
Ján Krška, SR

Partner projektu HADVIČÁK s.r.o.
Námestie SNP, Radnica
11. december 2015, 10:00 – 13:00

3D skenovanie workshop

Lektor: Pavol Soukal, SR


7. – 14. december 2015, 9:00 – 18:00

Tajomstvo svetla

výber fotografií pre medzinárodnú výstavu k roku svetla

Daniela Rapavá, SR


9. – 22. december 2015, 9:00 – 18:00

DOTKNUTÉ SVETLOM

výstava prác žiaci ZŠ Badín a ZUŠ J.L. Bellu Kremnica    

Partner projektu KLEMO s.r.o.

11. – 12. december 2015, 16:30 – 22:00

LUCKY

vymetieme zlo a vpustíme svetlo

FS Urpín, UFS Mladosť

Partneri projektu FS URPÍN, UFS MLADOSŤ, ART PENSION DANS LE PARC
Festival Svetla Banská Bystrica 2015
II. Námestie Štefana Moysesa
11. – 12. december 2015, 16:30 – 22:00
Barbakan zvonica

PADAJÚCE VLOČKY
svetelná projekcia

Partner projektu MARLOX s.r.o.

Barbakan

SOBÍ  ZÁPRAH
Interaktívna hra so svetlom pre deti ale i dospelých
Pavol Soukal, SR

Partner projektu GENERALI POISŤOVŇA a.s.

Stredoslovenská galéria

ŽIJEME ŠPORTOM
videomapping
Ľubomír Kurpel, SR/CZ

Partner projektu OOCR Stredné Slovensko
Festival Svetla Banská Bystrica 2015
Festival Svetla Banská Bystrica 2015
Stredoslovenské múzeum, Matejov dom

760 ROKOV MESTA
videomapping
Ľubomír Slovinský, SR

Partner projektu STEFE SK a.s.

Historická škola na tržnici

SVETELNÉ GRAFFITI
Interaktívna hra pre verejnosť so svetlom
TRAKT

Partner projektu SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
III. Areál Múzea SNP, Kapitulská ul. 23
Múzeum SNP – fasáda

LET A VESMÍR
letecko vesmírny videomapping
Matúš Astrab, SR

Partner projektu COVER ENERGY SK

Múzeum SNP – kinosála

FILM – SVETLO – TIEŇ
Filmová prehliadka – Astrofilm a Medzinárodný rok svetla 2015

Partneri projektu RAIFFEISEN BANK, LARA BAGS
Múzeum SNP – výstavné priestory

TEMNÁ STRANA SVETLA
Besedy, prezentácia astronomickej techniky, autogramiáda knihy, astronomické oko a výstavy fotografií
Pavol Rapavý, Peter Begeni, Marián Kireš, Tomáš Dobrovodský, Stanislav Kaniansky, SR

Partner projektu  TROMF s.r.o.

Múzeum SNP – areál

SVETLO A TIEŇ S NOVOU ASTROU
automapping
Matej Ivan, SR

Partner projektu FINAL-CD plus s.r.o.

Nočná obloha nad múzeom SNP

ZRODENIE
laserové lúče
KVANT

Partner projektu KVANT
IV. Europa, Na Troskách 25
Europa Shopping Center

DIGITÁLNÔ
Videomapping
Marek Šalata, Lucia Devečková, SR

Partner projektu EUROPA SHOPPING CENTER

LUMINOGRAFIA
Luminografická dieľňa pre verejnosť
Eliška Harnúšková, Nikoleta Oravcová, Júlia Laufová, Mária Šimková, SR

Partner projektu ZDRUŽENIE IKT
Europa Business Center

HRA LED SVETLA
pozvánka na festival v podobe svetelnej show

Partner projektu EUROPA BUSINESS CENTER a.s., SLOS

LASERY NAD MESTOM
Exteriérová laserová inštalácia na nočnej oblohe

Ministry of Fun

Partner projektu MINISTRY OF FUN

V. Mestská časť Radvaň, Námestie Ľ. Štúra 24
Svetelné štúdio SLOS, Big point od 20:30

ILÚZIE SVETLA
Svetelné kreácie na výškovej budove

SLOS, ROBE LIGHTING s.r.o.

Partneri projektu SLOS, ROBE LIGHTING s.r.o.