Park tmavej oblohy Veľká Fatra - Kráľova studňa

V začiatkoch príprav Festivalu svetla a tieňa 2015 sa uskutočnila spoločná Tlačová konferencia organizátorov, ktorej cieľom bolo oboznámiť širokú verejnosť o vytvorení špecifického chráneného územia. Táto udalosť je významným prínosom Slovenska k Medzinárodnému roku svetla, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (Mezinárodný rok svetla a technológií založených na svetle - International Year of Light and Light-based Technologies – IYL 2015). Jednou z dôležitých súčastí IYL 2015 je aj ochrana hviezdneho neba. Svetelné znečistenie, ktoré je vážnym environmentálnym problémom modernej civilizácie spôsobuje, že na nočnej oblohe vidíme stále menej a menej hviezd. Tma sa tak stala ohrozenou súčasťou prírody a je potrebné ju chrániť.
Chránené oblasti tmy sú vo svete vytvárané predovšetkým z iniciatívy astronómov a ochrancov prírody. Myšlienka Parku tmavej oblohy Veľká Fatra (PTOVF) však tentokrát vznikla na „druhej strane barikády“ a k jeho vytvoreniu boli ochrancovia nočnej oblohy prizvaní. Súčasné územie PTOVF s rozlohou 325 hektárov bude základom pre jeho ďalšie rozšírenie na centrálny hrebeň Veľkej Fatry. Umiestnenie Parku v „srdci Slovenska“, v nadmorskej výške 1 300 m n. m., len 30 km od Banskej Bystrice má mimoriadny potenciál pre rozvoj astroturistiky. Nočná obloha je tu mimoriadne kvalitná, bez ďalekohľadu tu môžeme vidieť takmer dve tisíc hviezd, striebristú Mliečnu cestu a množstvo objektov vzdialeného vesmíru.Park tmavej oblohy Veľká Fatra vznikol v poradí ako 76. park tmavej oblohy na svete, 30. v Európe a 3. na Slovensku. A veríme, že nielen návštevníci Festivalu svetla a tieňa, ale i široká verejnosť si nenechá ujsť tento jedinečný prírodný jav.

Zdroj fotografií: Park tmavej oblohy Veľká Fatra - Kráľova studňa


O FESTIVALE SVETLA A TIEŇA

Zámerom Festivalu svetla a tieňa je vzájomná konfrontácia mladého súčasného svetelného umenia domácich a zahraničných autorov a ich prezentácia širokej verejnosti priamo vo verejnom priestore. Program festivalu je určený tak deťom ako aj dospelým.

Festivalová koncepcia Dizajn logo manuál