Jedinečné multižánrové podujatie Festival svetla a tieňa 2019 sa po prvýkrát predstaví v meste Trnava a tradične už po piatykrát v meste Banská Bystrica. Hlavná téma "SPOJ" uvedie súčasné vizuálne a svetelné umenie vo verejnom priestore historických centier v oboch mestách.


Festival chce prinášať mladé umenie, inšpirovať, vzdelávať a zabávať širokú verejnosť. Prepojiť svetlom a umením nielen „svetelných fanúšikov“ z radov verejnosti, ale aj umeleckú, vedeckú a odbornú verejnosť. Koncepcia poodhalí verejnosti viaceré druhy umenia a poskytne mladým umelcom a kreatívcom možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Divákom a návštevníkom sľubuje skutočne netradičné zážitky.