YAW / Vychýlenie
2. March 2018

Živé ilustrácie

Živé ilustrácie

Peter Štuller (SK) / Lazovná 46, Evanjelický kostol - fasáda

Ilustrácie vznikajúce a neustále sa meniace na mestskej fasáde - budove Evanjelického kostola v Banskej Bystrici. Digitálne kresby tvorené naživo rukou kreatívneho umelca sú hneď po nakreslení rozanimované a tvoria zábavnú vizuálnu koláž.

Peter Štuller (SK)