Svetelný záves
2. March 2018
Svetelná harfa
2. March 2018

Svetelné taburetky

Svetelné taburetky

PJURE: Anna Hrubovčáková (SK) / Lazovná 42, Evanjelický kostol – interiér

Verzie časopriestoru odzrkadlené v rôznych farebných spektrách a znázornené v jednotlivom symetrickom rebrovaní, cez ktoré prenikajú lúče svetla. Tvarové zošikmenie pripomína nespočetné množstvo vesmírneho časopriestoru a paralelných svetov okolo nás.

Anna Hrubovčáková (SK)