Reverse / Tam a späť
2. March 2018
Prirodzený rast
2. March 2018

Raus

Raus

Záhrada Chavivy Reik Human art space (SK), Igor Frťala – hudba (SK), Kristína Strečková – choreografia (SK) / Múzeum SNP, Kapituská 23

Svetlo je zdroj života a život je pohyb. Táto performance prepája pohyb ľudského tela a svetla. Prácu na kontraste pocitu stiesnenia a expanzie, tmy a lúčov svetla. Pohyb svetla sa stretáva s pohybom tela, vytvárajú spolu obrazy a počas procesu sa vynára otázka, či sú lúče podporou, alebo narušením stavu nášho optického vnímania, ktoré vplýva na naše emócie. Dochádza k stretu viacerých faktorov, ktoré vytvárajú nečakané momenty.
Human Art Space (HAS) vzniklo v roku 2010 pod vedením Mgr. art Kristíny Strečkovej. Ponúka priestor pre vzájomné zbližovanie sa a spoznávanie rozličných ľudí. Sústredí sa na pohybové  umenie - najmä tanec, fyzické divadlo, vzdelávanie cez pohyb, experimentálne tanečné umenie a pod.  Jedným z najdôležitejších zámerov HASu je viesť ľudí rôznych vekových kategórií k láske k tancu a pohybu, rozvíjať ich schopnosti, pomáhať im rásť a pripravovať ich aj na profesionálnu tanečnú kariéru.