Raus
2. March 2018
Prierezy vežou
2. March 2018

Prirodzený rast

Prirodzený rast

Sam Matysen, Belgicko/Maďarsko / Lesy SR

Videomapping spojený s témou prírody a čistoty lesa. Táto videomappingová inštalácia kombinuje prvky videa a fragmenty pohyblivej grafiky ako ilustráciu charakteru mesta a jeho historického spojenia medzi prírodou a priemyslom. Fasáda na ktorej boli projekcie (Prirodzený rast a Industrial) realizované mali dve fasády, ktoré manifestovali túto bipolaritu. Mapping bol podporený hudbou ktorá túto bipolaritu taktiež podnecovala.

Sam Matysen, Belgicko/Maďarsko