Posvieťme si na divadlo
21. February 2018
Plastické fantastické
21. February 2018

Platforma pre sny

Platforma pre sny

Lucia Devečková (SK) + Petr Ochvat (CZ) / Námestie SNP 1, Nádvorie Radnice

Hlavnou náplňou predstavenie je vízia tanca, ktorého prioritou je pohyb v abstraktnom vzťahu k priestoru a času. Dôraz je kladený predovšetkým na organizáciu a modelovanie štruktúry tela vo vzťahu smerovania, či perspektívy priestoru. Realizácia tanca v kombinácii s digitálnou projekciou je snaha o zvýraznenie vizuálneho aspektu tanca, jeho formy a choreografického záznamu. Projekcia vytvára v predstavení dynamickú scénografiu – nový priestor v priestore. Pohyblivé obrazy a pohyb performera sa vzájomne prelínajú, dopĺňajú a spolu tvoria dej, estetiku, vzťah a výpoveď.
 
Lucia Devečková (SK) od roku 2013 študuje v Ateliéry Digitálnych médií pod vedením Doc. MgA. Michala Murina, ArtD. na Katedre Intermédií a digitálnych médií Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa zaujíma o presahy digitálnej projekcie do umenia, v spojení najmä so súčasným tancom a divadlom. Pracuje technikou VJ-ingu, teda živého mixovania videoprojekcií priamo počas jednotlivých predstavení. Vytvorila projekciu napríklad pre divadelnú inscenáciu Vojenské meno Rama od ukrajinského režiséra Sasha Bramu v spolupráci s Divadlom Pôtoň (2017), ďalej pre tanečnú inscenáciu PRA(C)H (2015) v spolupráci s Liptovským divadlom tanca a s choreografom / tanečníkom Radoslavom Piovarčim, s ktorým ďalej pracovala aj v minuloročnom projekte pre Festival svetla a tieňa s názvom Fúzia (2016). O prostredie súčasného tanca sa aktívne zaujíma, v minulosti spolupracovala s Divadlom Štúdio tanca v rámci video propagácie predstavenia Androgén / Jadro, rovnako s choreografom Milanom Kozánkom a pri video propagácii tanečného predstavenia PURE a so skupinou Maggie Palms z Viedne pri video propagácii predstavenia It beats soft in the veins. V súčastnosti sa venuje okrem iného experimentálnej hudbe v rámci zoskupenia Zamatové Pazúry, kde spája zvukovú zložku s takisto vizuálnou videoprojekciou a rozvíja tak jednotlivé médiá do nových polôh a možností.