Mušky svetlušky
2. March 2018
Integrita
2. March 2018

Legálny doping mapping

Legálny doping mapping

Adam Holý (SK), Andrej Lužina (SK) a Ivan Slovenčák (SK) / Na Troskách 25, Europa SC

Legálny doping mapping je počítačová 3D animácia vyjadrujúca dynamický charakter športového génia loci. Ide o pohľad trojice autorov so vzťahom ku športu. Táto audiovizuálna projekcia sa stane virtuálnym duchom, zmesou športového diania za sprievodu audio zložky - trip-hopovej hudby. Doping mapping sa stáva malou oslavou športového ducha a jeho posolstva. Autori veria, že sa posolstvo podarí divákom odovzdať a športovo ich „osvietiť“.
Andrej Lužina navštevuje SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici v Banskej Štiavnici odbor Priestorový dizajn. Od malička inklinuje prevažne k počítačovej grafike. Jeho veľkou záľubou je digital paint (digitálna maľba) a kreatívna technika photobash (miešanie foto obrazov). Momentálne sa zaoberá 3D grafikou, ktorá ho postupne priviedla k realizáciám 3D mappingu.
 
Ivan Slovenčák sa narodil v roku 1980 v Rimavskej Sobote. Strednú školu ukončil v Banskej Štiavnici odbor konzervovanie papiera a následne absolvoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí ako odborný pedagóg na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Zaoberá sa kresbou a jej možnosťami prejavu v experimentálnej polohe vektorovej a bitmapovej grafiky. Reaguje na aktuálne spoločenské situácie z ironizujúcim podtextom, s cieľom získať odstup.