Dielo skazy
2. March 2018
Cascata
2. March 2018

Citlivý ekosystém

Citlivý ekosystém

Michaela Mašanová (SK/CZ) / Kapitulská 23, Múzeum SNP

Životné prostredie je citlivý organizmus, ktorý si vyžaduje našu ochranu a úctu. Animácia na fasáde pamätníka SNP zobrazuje ekologické procesy odohrávajúce sa v prírode – okolo nás.

Michaela Mašanová (SK/CZ)

Michaela Mašánová je absolventkou odboru Fotografický dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne a rokom 2017 aj absolventkou bakalárskeho stupňa odboru Animovaná tvorba na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Venuje sa kreslenej a 2D animácii, kresbe a fotografii. Tendencie jej tvorby smerujú najčastejšie k tvorbe animovaných hudobných videoklipov, ktoré uplatňuje napríklad v klipoch pre slovenskú kapelu Longital.