Artists2Artists - Elders4Youth - Opportunities2Shine

V4 CREATIVE YOUTH

This year’s festival again with international co-op among V4 countries, thanks to IVF

1. Zapojenie mladých umelcov do tvorby medzinárodného festivalu vo všetkých jeho relevantných fázach, po ktorých nasleduje produkcia multi-žánrových predstavení, prednostne vytvorených národnostne zmiešanými tímami.

2. Produkcia svetelných a interaktívnych predstavení s umeleckou hĺbkou so zameraním na časové, priestorové špecifiká a spoločenské otázky v regióne V4 so silným dôrazom na historické dedičstvo a spoločné hodnoty.

V prvom rade sa snažíme spolupracovať s formálnymi i neformálnymi platformami umelcov, ktorí sú stále v štúdiu. Nie všetci členovia tímu sú mladší ako 32 rokov kvôli našej snahe nielen zabezpečiť nadnárodnú tímovú spoluprácu a zdieľanie vedomostí, ale aj výmenu generačných poznatkov. Keďže samotný festival je navrhnutý ako multi-žánrová udalosť, sme schopní spojiť umelcov z rôznych oblastí umenia.

Ich spoločné vystúpenia často odrážajú súčasný stav spoločnosti a spoločenské problémy v nepriamych konotáciách s priestorom pre individuálnu predstavivosť...každý divák vníma predvádzaný, rozprávaný príbeh podľa svojej osobnosti, čo ponecháva otvorenie pre čiastočne vlastnú interpretáciu, ale najmä, individuálnu sebareflexiu, ktorá napokon zvyšuje vplyv morálnych hodnôt. Dôraz sa kladie na mládež z hľadiska mladých umelcov z regiónu V4 s cieľom pomôcť im získať potrebné skúsenosti pri propagácii vlastnej práce, zdôrazňujúc tímovú snahu v nadnárodnom prostredí, získavanie zručností, zdieľanie poznatkov, začlenenie a vytváranie sietí počas relatívne veľkej festivalovej produkcie a pripraviť ich na vstup do umeleckého trhu po štúdiu.

.

BigData_r06

PARTNERI

Vďaka! Obdržali sme podporu od Medzinárodného Vyšehradského fondu .