TRADIČNE POD URPÍNOM
17. apríla 2018
SVETLOV
3. septembra 2019

TEMNÁ STRANA SVETLA

Temná strana svetla

Pavol Rapavý, Peter Begeni, Marián Kireš, Tomáš Dobrovodský, Stanislav Kaniansky, (SR), Partner projektu TROMF s.r.o. / Kapitulská 23, Múzeum SNP – výstavné priestory

Besedy, prezentácia astronomickej techniky, autogramiáda knihy, astronomické oko a výstavy fotografií