Otvorenie festivalu
12. septembra 2018
Opozity graffiti
24. januára 2018

Organizmus

Organizmus

Silvia Hlavová (SK) / Námestie SNP, fontána
Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov, ktorá má všetky základne vlastnosti života. Práve úvaha nad vznikom života, zmenami v organizme ako je rast, vývoj alebo naopak úbytok a rôzne reakcie, bola hlavnou inšpiráciou pri tvorbe inštalácie Organizmus. Guľovité telesá, ktoré predstavujú bunky stotisíckrát zväčšené a usporiadané v takzvanom bunkovom tkanive. Vďaka svetlám a projekcii tieto bunky akoby ožijú a demonštrujú ilúziu o fungovaní buniek v ľudskom tele.
Silvia Hlavová počas štúdia Priestorovej tvorby na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne absolvovala zahraničné študijné pobyty v Južnej Kórei a pracovnú stáž v brazílskom Rio de Janeiro. Vzťah človeka s priestorom a emócia sú základné pojmy, ktoré vo svojej tvorbe koncepčne rozvíja. Navrhovala niekoľko úspešných výstav v Českej republike. Venuje sa dizajnu interiérov, inštaláciám vo verejnom priestore a set designu pre divadlo a módne eventy.