Prierezy vežou
1. marca 2017
Na rohu
3. marca 2017

Obloha nad mestom

Obloha nad mestom

Ministry Rental Service, SR / Ministry of Fun, ponad mesto

Hra svetelných a laserových lúčov viditeľných ponad celé mesto.