Enlightment
12. septembra 2018
Dnuká
1. marca 2017

Dvojitý úder

Dvojitý úder

Peter Valiska-Timečko / Radnica, interiér
interaktívna grafika / boxovaním
V interaktívnej grafike Dvojitý úder ponúka autor divákom možnosť zapojiť sa do tvorby umeleckého diela. Ako divák môžete byť priamo účastný fyzickej akcie, a to netradičným spôsobom - boxovaním. Zdalo by sa, že v boxerských rukaviciach útočíte na vojakov, avšak útočíte na celé ich rodiny. Akčná grafika tak poukazuje na to, že každý vojak je v prvom rade človek, člen spoločenstva, rodiny, má svoje zázemie a vzťahy. Zároveň autor reaguje na paradox a absurdnosť boja.