ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTORI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

S FINANČNOU PODPOROU

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Festival podporil Banskobystrický samosprávny kraj.