Výstava vo verejnom priestore mesta · Vznik nových diel súčasného vizuálneho umenia · Edukácia detí pomocou interaktívnych umeleckých technológii · Verejná prezentácia a konfrontácia mladých autorov a študentov · Alternatívna forma zábavy a kultúrneho vzdelávania · Podpora oblastí kreatívneho priemyslu · Kreatívna práca s lokálnymi komunitami · Aplikovanie site-specific výskumu Nový rozmer architektúry

…a to nie je zďaleka všetko

Projekt Festival svetla a tieňa v srdci Slovenska vznikol v roku 2015 pri príležitosti vyhlásenia OSN za Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle. Cieľom tohto kroku je pripomenúť ľuďom celého sveta výraznú úlohu svetla a optických technológii v ich každodennom živote a pri budúcom rozvoji spoločnosti.

Okrem svetelnej show festival prináša kritické myslenie a to i v úvahe sa masám nepodbiedzať. Festival prezentuje najmä mladé súčasné vizuálne a multimediálne umenie vo verejnom priestore. Festival predstavil počas dvoch ročníkov 38 umeleckých projektov a prilákal do ulíc takmer 40 tisíc divákov.
3. ročník festivalu počíta s lokalitou mesta a spoločenstva, verejného priestoru, site-specific tvorby, ale i popularizáciou umenia ako ozdravovacieho média a cesty od populizmu, čím zároveň jasne determinuje smerovanie od povrchného svetelného ošiaľu. V procese tvorby – v prvej fáze absolvuje skupina vybraných umelcov a študentov umeleckých škôl terénny výskum. Následne budú prebiehať konzultácie a „brainstorming“ pre jednotlivé zámery a umelecké realizácie.
Fúzia dvoch programových línii sa snaží o premostenie alternatívnych foriem umenia s komerčnou sférou na pôdoryse mesta s bohatou históriou. Chceme inšpirovať, vzdelávať a zabávať širokú verejnosť. Prepojiť svetlom a umením nielen „svetelných fanúšikov“ z radov verejnosti, ale aj umeleckú a vedeckú odbornú verejnosť. V neposlednom rade chceme divákom osvetliť – osvietiť historické príbehy Banskej Bystrice zabudnuté v tieni. Tvorivé projekty aktivujú širokú verejnosť k hľadaniu a objavovaniu a k nachádzaniu nového vzťahu občana a verejného priestoru. Koncepcia spája v sebe nielen viaceré druhy umenia, ale poskytuje mladým umelcom a kreatívcom aj možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Tvorba v mimoakademickom kontexte poskytuje umelcom širší rozhľad a nové skúsenosti. Verejnosti, divákom, návštevníkom sľubujeme skutočne netradičné zážitky. Prečo? Pretože „sme svetlom fascinovaní.”
3. ročník Festivalu svetla a tieňa sa bude niesť v znamení medzinárodnej spolupráce. Okrem slovenských sa v Banskej Bystrici predstavia so svojou slobodnou a odvážnou tvorbou aj mladí umelci zo zahraničia Mladí umelci dostávajú priestor pre vzájomnú spoluprácu i konfrontáciu pri tvorbe diel na základe aplikovaného výskumu. Tento aspekt umeleckej praxe posilňuje ich budúcu uplatniteľnosť a taktiež rozvoj kreatívneho priemyslu v regiónoch ako v lokálnom, tak i medzinárodnom kontexte.
Festival nechce byť povrchným svetelným zdrojom, preto prípravám predchádza Kreatívne laboratórium zamerané na výber najvhodnejších lokalít v meste s dôrazom na sociológiu priestoru a špecifiká z histórie mesta, tzv. site-specific výskum. Výsledná štúdia prináša metaforu pulzujúceho srdca, ktoré rytmicky svetlom oživuje kultúrny a spoločenský potenciál mesta pod Urpínom.
Ambíciou organizátorov je budovať a udržať v Banskej Bystrici tradíciu nového formátu festivalu súčasného umenia vo verejnom priestore – kultúrnej akcie európskeho významu. Už prvý ročník poukázal na výrazný záujem médií, širokej a odbornej verejnosti o novú inovatívnu formu umenia. Jeho atraktívne umelecké výstupy a pripravovaný druhý ročník pritiahol do spolupráce aj viaceré lokálne inštitúcie. Náš festival konaný začiatkom jesene privíta v Banskej Bystrici množstvo divákov i turistov zameraných na vzťah histórie, kultúry, umenia a technológií.