Hľadanie svetlonoša
7. February 2018

Roztancované svetlo

Rotancované svetlo

UFS Mladosť, ZUŠ J. Cikkera / Rôzne festivalové lokality

Vystúpenie tanečníkov UFS Mladosť, ZUŠ J. Cikkera a sólistov umocnené hrou svetla a tmy – ako prekvapenie na rôznych lokalitách festivalu.

UFS Mladosť, ZUŠ J. Cikkera